naglowek
r-ewolucja
konferencje
publikacje
links
CC Party
II interdyscyplinarna konferencja
Dynamika kultury a (r)ewolucja własności intelektualnej
- współczesne koncepcje i problemy

23-24 marca 2007

w konferencji udział wzięli (kolejność alfabetyczna):
:: Piotr Antoniewicz (UWr)
:: Małgorzata Burnecka (UWr)
:: Katarzyna Częścik (UWr)
:: Krzysztof Felchner (UJ)
:: Patryk Gałuszka (WSHE)
:: Bożena Jaskowska (UR)
:: Agnieszka Kwiecień (PWr)
:: Tadeusz Mincer (UWr)
:: Rafał Próchniak (UWr)
:: Tymoteusz Słowiński (UWr)
:: Jacek Wojtaś (UWr)

plakat/program [pdf]


I interdyscyplinarna konferencja
Dynamika kultury a (r)ewolucja własności intelektualnej
- współczesne koncepcje i problemy

10-11 marca 2006

w konferencji udział wzięli (kolejność alfabetyczna):
:: Małgorzata Burnecka (UWr)
:: Patryk Gałuszka (UŁ)
:: Krzysztof Kurosz (UŁ)
:: Paweł Lech (UW)
:: Agnieszka Łakomy (UŚ)
:: Elżbieta Mrozek (UWr)
:: Anna Ostrowska-Tomańska (UWr)
:: Anna Pawlina (UJ)
:: Rafał Próchniak (UWr)
:: Tymoteusz Słowiński (UWr)
:: Alek Tarkowski (IFiS PAN)
:: Jacek Wojtaś (UWr)

plakat/program [gif] . sprawozdanie [pdf]

Tymon Sawicz